Zentral am Bahnhof
 
© schauspielfrankfurt, Foto: Alexander Paul Englert

Sa, 19. Apr 2014
Theater

06. Feb - 28. Mai 2014
6.2. / 28.5. 20.00 Uhr... » mehr


28. Feb - 24. Mai 2014
14. / 15. / 28.2. / 23. / 24.5. 20.00 Uhr... » mehr


09. Apr - 17. Mai 2014
9.4. / 17.5. 19.00 Uhr... » mehr


11. Apr - 02. Mai 2014
10. / 11.4. / 2.5. 20.00 Uhr... » mehr


12. Apr - 10. Mai 2014
11. / 12.4. / 2. / 3. / 9. / 10.5. 20.30 Uhr... » mehr


13. Apr - 09. Mai 2014
13.4. 19.00 Uhr, 9.5. 20.00 Uhr... » mehr


15. Apr - 20. Mai 2014
15.4. / 20.5. 20.00 Uhr... » mehr


16. Apr - 16. Mai 2014
16.4. / 16.5. 20.00 Uhr... » mehr


17. Apr - 18. Mai 2014
12. / 15. / 17.4. / 17. / 18.5. 20.00 Uhr... » mehr


17. Apr - 14. Mai 2014
12. / 17.4. / 8. / 14.5. 20.00 Uhr... » mehr


18. Apr - 05. Mai 2014
18.4. / 5.5. 20.00 Uhr... » mehr


18. Apr - 15. Mai 2014
10. / 18.4. / 15.5. 20.00 Uhr... » mehr


18. Apr - 20. Apr 2014
15.-18.4. 20.00 Uhr, 19. / 20.4. 16.00+20.00 Uhr... » mehr


19. Apr 2014
18. / 19.4. 20.30 Uhr... » mehr


19. Apr 2014
19.4. 15.30 Uhr... » mehr


19. Apr - 17. Mai 2014
19.4. / 17.5. 19.30 Uhr... » mehr


19. Apr - 18. Mai 2014
13. / 16.-19.4. / 18.5. 16.00 Uhr... » mehr


19. Apr 2014
19.4. 20.00 Uhr... » mehr


20. Apr 2014
20.4. 16.00 Uhr... » mehr


20. Apr - 12. Mai 2014
20.4. / 12.5. 20.00 Uhr... » mehr


20. Apr - 27. Apr 2014
19. / 20.4. 19.30 Uhr, 27.4. 18.00 Uhr... » mehr


20. Apr 2014
19. / 20.4. 20.00 Uhr... » mehr


20. Apr - 21. Apr 2014
19. / 20.4. 20.07 Uhr, 21.4. 18.07 Uhr... » mehr


23. Apr 2014
22. / 23.4. 20.00 Uhr... » mehr


23. Apr - 11. Mai 2014
22. / 23.4. 20.00 Uhr, 11.5. 16.00 Uhr... » mehr


24. Apr - 17. Mai 2014
19. / 24.4. / 17.5. 20.00 Uhr... » mehr


24. Apr 2014
24.4. 20.00 Uhr... » mehr


24. Apr 2014
24.4. 19.00 Uhr... » mehr


25. Apr 2014
25.4. 19.30 Uhr... » mehr


25. Apr 2014
14. / 25.4. 20.00 Uhr... » mehr


25. Apr - 15. Mai 2014
9. / 18. / 25.4. / 7. / 15.5. 20.00 Uhr... » mehr


25. Apr - 11. Mai 2014
25.4. 19.30 Uhr, 11.5. 18.00 Uhr... » mehr


25. Apr 2014
25.4. 14.30 Uhr... » mehr


25. Apr 2014
25.4. 20.00 Uhr... » mehr


25. Apr - 19. Mai 2014
9. / 19. / 22. / 24. / 25.4. / 2. / 3. / 6. / 11. / 17. / 19.5. 20.00 Uhr... » mehr


25. Apr 2014
25.4. 22.00 Uhr... » mehr


26. Apr - 16. Mai 2014
11. / 26.4. / 4. / 16.5. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
26.4. 13.00-18.00 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
26.4. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr - 17. Mai 2014
11. / 12. / 20. / 21. / 23. / 24. / 26.4. / 4. / 10. / 11. / 16. / 17.5. 16.00 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
25. / 26.4. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr - 27. Apr 2014
26.4. 20.00 Uhr, 27.4. 18.00 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
26.4. 15.30 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
25. / 26.4. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
25. / 26.4. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr - 10. Mai 2014
26.4. / 10.5. 19.30 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
26.4. 19.30 Uhr... » mehr


26. Apr - 27. Apr 2014
26.4. 20.00 Uhr, 27.4. 16.00 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
11. / 12. / 25. / 26.4. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr 2014
26.4. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr - 17. Mai 2014
25. / 26.4. / 16. / 17.5. 20.30 Uhr... » mehr


26. Apr - 15. Mai 2014
16. / 26.4. / 12. / 15.5. 20.00 Uhr... » mehr


26. Apr - 04. Mai 2014
12. / 17. / 20. / 26.4. / 4.5. 19.00 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
27.4. 15.00 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
27.4. 17.00 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
13. / 25.-27.4. 19.30 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
27.4. 20.30 Uhr... » mehr


27. Apr - 03. Mai 2014
27.4. / 3.5. 16.00 Uhr... » mehr


27. Apr - 17. Mai 2014
24.-27.4. / 14.-17.5. 20.00 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
27.4. 14.30-17.30 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
27.4. 15.30 Uhr... » mehr


27. Apr - 30. Apr 2014
27.4. 19.00 Uhr, 30.4. 20.00 Uhr... » mehr


27. Apr - 30. Apr 2014
27.4. 11.00 Uhr, 28.-30.4. 10.00 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
11.-13. / 26. / 27.4. 16.00 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
26. / 27.4. 16.00 Uhr... » mehr


27. Apr 2014
26. / 27.4. 20.00 Uhr... » mehr


28. Apr - 06. Mai 2014
28.4. / 5. / 6.5. 20.00 Uhr... » mehr


28. Apr 2014
28.4. 20.00 Uhr... » mehr


28. Apr - 21. Mai 2014
11. / 12. / 17. / 28.4. / 2. / 8. / 21.5. 19.30 Uhr... » mehr


29. Apr - 02. Mai 2014
22.-25. / 29.4.-2.5. 20.00 Uhr... » mehr


29. Apr 2014
29.4. 19.30 Uhr... » mehr


29. Apr - 13. Mai 2014
12. / 17. / 23. / 29.4. / 10. / 13.5. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr - 03. Mai 2014
23. / 30.4. / 3.5. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr 2014
30.4. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr - 01. Mai 2014
30.4. / 1.5. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr 2014
29. / 30.4. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr - 15. Mai 2014
24. / 30.4. / 1. / 15.5. 19.30 Uhr... » mehr


30. Apr - 21. Mai 2014
11. / 12. / 30.4. / 1. / 21.5. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr - 14. Mai 2014
30.4. / 14.5. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr - 03. Mai 2014
24.-27. / 30.4.-3.5. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr 2014
30.4. 20.00 Uhr... » mehr


30. Apr - 07. Mai 2014
11. / 30.4. / 7.5. 19.30 Uhr... » mehr


01. Mai 2014
1.5. 15.30 Uhr... » mehr


02. Mai 2014
2.5. 15.30 Uhr... » mehr


02. Mai 2014
2.5. 20.00 Uhr... » mehr


02. Mai 2014
2.5. 21.00 Uhr... » mehr


02. Mai 2014
2.5. 20.00 Uhr... » mehr


03. Mai 2014
3.5. 11.00-22.30 Uhr... » mehr


03. Mai 2014
3.5. 19.30 Uhr... » mehr


03. Mai 2014
3.5. 15.30 Uhr... » mehr


03. Mai - 04. Mai 2014
2. / 3.5. 20.00 Uhr, 4.5. 18.00 Uhr... » mehr


03. Mai 2014
3.5. 20.00 Uhr... » mehr


04. Mai 2014
4.5. 20.00 Uhr... » mehr


04. Mai 2014
4.5. 11.00-14.00 Uhr... » mehr


04. Mai 2014
4.5. 15.30 Uhr... » mehr


04. Mai 2014
4.5. 12.00 Uhr... » mehr


04. Mai 2014
4.5. 15.00 Uhr... » mehr


04. Mai 2014
4.5. 19.00 Uhr... » mehr


04. Mai 2014
4.5. 11.00 Uhr... » mehr


06. Mai 2014
6.5. 15.00 Uhr... » mehr


06. Mai 2014
6.5. 15.00 Uhr... » mehr


07. Mai 2014
7.5. 15.00 Uhr... » mehr


08. Mai 2014
8.5. 20.00 Uhr... » mehr


08. Mai 2014
8.5. 15.00 Uhr... » mehr


08. Mai 2014
8.5. 20.00 Uhr... » mehr


09. Mai 2014
9.5. 20.00 Uhr... » mehr


09. Mai 2014
7.-9.5. 20.00 Uhr... » mehr


09. Mai 2014
9.5. 20.00 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
9. / 10.5. 20.00 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
10.5. 14.30-18.30 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
10.5. 20.00 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
10.5. 20.00 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
1.-3. / 8.-10.5. 20.00 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
10.5. 15.30 Uhr... » mehr


10. Mai - 11. Mai 2014
10.5. 20.00 Uhr, 11.5. 19.00 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
9. / 10.5. 19.30 Uhr... » mehr


10. Mai 2014
10.5. 20.00 Uhr... » mehr


11. Mai 2014
11.5. 20.00 Uhr... » mehr


11. Mai - 17. Mai 2014
11.5. 18.00 Uhr, 15. / 17.5. 19.00 Uhr... » mehr


11. Mai - 17. Mai 2014
11.5. 18.00 Uhr, 15. / 17.5. 19.00 Uhr... » mehr


11. Mai 2014
11.5. 15.30 Uhr... » mehr


14. Mai 2014
9. / 10. / 14.5. 19.30 Uhr... » mehr


14. Mai 2014
14.5. 20.00 Uhr... » mehr


15. Mai 2014
15.5. 20.00 Uhr... » mehr


15. Mai 2014
15.5. 18.00 Uhr... » mehr


16. Mai 2014
16.5. 19.30 Uhr... » mehr


16. Mai 2014
9. / 10. / 16.5. 20.00 Uhr... » mehr


16. Mai 2014
16.5. 15.30 Uhr... » mehr


16. Mai 2014
16.5. 15.00 Uhr... » mehr


16. Mai 2014
15. / 16.5. 20.00 Uhr... » mehr


16. Mai 2014
16.5. 20.00 Uhr... » mehr


17. Mai 2014
17.5. 15.30 Uhr... » mehr


17. Mai - 18. Mai 2014
17.5. 20.00 Uhr, 18.5. 18.00 Uhr... » mehr


17. Mai 2014
2. / 3. / 9. / 10. / 16. / 17.5. 20.00 Uhr... » mehr


17. Mai 2014
17.5. 15.00 Uhr... » mehr


17. Mai 2014
17.5. 20.00 Uhr... » mehr


17. Mai 2014
17.5. 15.00 Uhr... » mehr


18. Mai 2014
17. / 18.5. 20.00 Uhr... » mehr


18. Mai 2014
18.5. 15.30 Uhr... » mehr


18. Mai 2014
18.5. 11.00-14.00 Uhr... » mehr


18. Mai 2014
18.5. 20.00 Uhr... » mehr


18. Mai 2014
18.5. 18.00 Uhr... » mehr


18. Mai - 19. Mai 2014
18.5. 15.00 Uhr, 19.5. 10.00 Uhr... » mehr


19. Mai 2014
19.5. 20.00 Uhr... » mehr


19. Mai 2014
18. / 19.5. 20.00 Uhr... » mehr


19. Mai 2014
19.5. 15.00 Uhr... » mehr


20. Mai 2014
20.5. 20.00 Uhr... » mehr


21. Mai 2014
21.5. 20.00 Uhr... » mehr


21. Mai 2014
21.5. 20.00 Uhr... » mehr


21. Mai 2014
21.5. 20.00 Uhr... » mehr


22. Mai 2014
22.5. 20.00 Uhr... » mehr


22. Mai 2014
22.5. 20.00 Uhr... » mehr


22. Mai 2014
22.5. 10.00+15.00 Uhr... » mehr


23. Mai 2014
23.5. 20.00 Uhr... » mehr


23. Mai 2014
23.5. 20.00 Uhr... » mehr


23. Mai 2014
23.5. 15.00 Uhr... » mehr


24. Mai 2014
24.5. 20.00 Uhr... » mehr


24. Mai 2014
22.-24.5. 20.00 Uhr... » mehr


24. Mai - 25. Mai 2014
24.5. 19.30 Uhr, 25.5. 18.00 Uhr... » mehr


24. Mai 2014
24.5. 20.00 Uhr... » mehr


24. Mai 2014
24.5. 15.00 Uhr... » mehr


24. Mai 2014
23. / 24.5. 20.00 Uhr... » mehr


24. Mai 2014
24.5. 13.30+15.30 Uhr... » mehr


25. Mai 2014
25.5. 19.30 Uhr... » mehr


25. Mai 2014
25.5. 20.00 Uhr... » mehr


25. Mai 2014
25.5. 15.30 Uhr... » mehr


25. Mai 2014
25.5. 11.00-14.00 Uhr... » mehr


25. Mai 2014
25.5. 19.00 Uhr... » mehr


25. Mai 2014
25.5. 18.00 Uhr... » mehr


27. Mai 2014
27.5. 20.00 Uhr... » mehr


27. Mai - 02. Jul 2014
27.5. / 2.7. 20.00 Uhr... » mehr


28. Mai 2014
28.5. 20.00 Uhr... » mehr


28. Mai 2014
27. / 28.5. 20.00 Uhr... » mehr


29. Mai 2014
29.5. 20.00 Uhr... » mehr


29. Mai 2014
29.5. 20.00 Uhr... » mehr


30. Mai 2014
30.5. 22.30 Uhr... » mehr


30. Mai 2014
30.5. 15.30 Uhr... » mehr


30. Mai 2014
30.5. 20.00 Uhr... » mehr


31. Mai 2014
31.5. 20.00 Uhr... » mehr


31. Mai 2014
30. / 31.5. 20.30 Uhr... » mehr


31. Mai - 01. Jun 2014
30. / 31.5. 20.00 Uhr, 1.6. 19.00 Uhr... » mehr


31. Mai - 14. Jun 2014
31.5. / 7. / 9. / 14.6. 19.30 Uhr... » mehr


04. Jun 2014
3. / 4.6. 20.00 Uhr... » mehr


05. Jun 2014
5.6. 20.00 Uhr... » mehr


05. Jun 2014
5.6. 19.00 Uhr... » mehr


06. Jun 2014
6.6. 20.00 Uhr... » mehr


07. Jun 2014
7.6. 20.00 Uhr... » mehr


08. Jun 2014
8.6. 15.30 Uhr... » mehr


08. Jun 2014
8.6. 15.30 Uhr... » mehr


08. Jun 2014
8.6. 19.00 Uhr... » mehr


14. Jun 2014
11.-14.6. 20.00 Uhr... » mehr


19. Jun 2014
15. / 19.6. 19.00 Uhr... » mehr


21. Jun - 19. Jul 2014
14. / 21.6. / 5. / 12. / 19.7. 19.30 Uhr... » mehr


22. Jun 2014
22.6. 15.30 Uhr... » mehr


24. Jun 2014
24.6. 20.30 Uhr... » mehr


24. Jun 2014
24.6. 20.00 Uhr... » mehr


25. Jun 2014
25.6. 20.00 Uhr... » mehr


27. Jun 2014
27.6. 20.30 Uhr... » mehr


27. Jun 2014
27.6. 15.00 Uhr... » mehr


28. Jun 2014
28.6. 20.30 Uhr... » mehr


28. Jun 2014
7. / 28.6. 19.30 Uhr... » mehr


28. Jun 2014
26. / 28.6. 19.00 Uhr... » mehr


29. Jun 2014
29.6. 20.30 Uhr... » mehr


29. Jun 2014
29.6. 15.30 Uhr... » mehr


29. Jun - 11. Jul 2014
29.6. / 1. / 4. / 6. / 7. / 9. / 11.7. 19.30 Uhr... » mehr


29. Jun - 20. Jul 2014
27.-29.6. / 4. / 5. / 13. / 18.-20.7. 16.00 Uhr... » mehr


02. Jul 2014
2.7. 20.30 Uhr... » mehr


04. Jul - 06. Jul 2014
2.-4.7. 20.00 Uhr, 5. / 6.7. 14.30+20.00 Uhr... » mehr


04. Jul 2014
4.7. 22.00 Uhr... » mehr


05. Jul - 13. Jul 2014
5.7. 18.00 Uhr, 9. / 11. / 13.7. 19.30 Uhr... » mehr


02. Sep 2014
2.9. 20.00 Uhr... » mehr


02. Okt 2014
2.10. 20.00 Uhr... » mehr


21. Nov - 22. Nov 2014
21.11. 20.00 Uhr, 22.11. 19.00 Uhr... » mehr


03. Dez 2014
2. / 3.12. 20.00 Uhr... » mehr


07. Dez 2014
7.12. 19.00 Uhr... » mehr


14. Dez 2014
14.12. 15.30 Uhr... » mehr


31. Dez 2014
31.12. 18.00 Uhr... » mehrUnsere tagesaktuellen Raten
 Einzel Doppel
19.04. Sa.  55 €    89 €
20.04. So.  55 €    89 €
21.04. Mo.  55 €    89 €
22.04. Di.  99 €    119 €
inklusive Frühstücksbuffet

Frankfurt am Main Info
Zeit:  08:52
Wetter: 
Sa, 19.04.  18°C 
So, 20.04.  20°C 
Mo, 21.04.  21°C 
Entfernungen vom Hotel
Zentrum 1,9 km
Messe 0,9 km
Bahnhof 0,1 km
Flughafen FRA 11,0 km
Autobahn A5 4,0 km
Universität 2,8 km
Messen in Frankfurt am Main
25.04. - 26.04.2014
26.04. - 27.04.2014
Flughafen Frankfurt am Main
FlugAbflug
LH 802
Stockholm-Arlanda, Schweden
10:05
LH 874
Stavanger, Norwegen
11:00
»»»
   
Hotel Hamburger Hof                         Poststrasse 10-12                       D-60329 Frankfurt am Main                   Tel. +49 (0)69 - 27 13 96 90                     info@hamburgerhof.com
     
           
   
Seite drucken   Seite als PDF   Seite empfehlen